Publiciteit over Welzorg roept vragen op

14feb, 2017

Welzorg is de afgelopen periode vaak in het nieuws geweest. In verschillende dagbladen en op zowel lokale als landelijke nieuwszenders gaven klanten aan ontevreden te zijn over onze dienstverlening. De klachten zijn helaas terecht. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Graag geven wij een toelichting op het hoe en waarom van de ontstane situatie.

Welzorg zit in de afrondende fase van een ingrijpend veranderproces. Reden voor de organisatieverandering is dat we onze klanten niet de service kunnen bieden die we willen. Dit wordt veroorzaakt door bezuinigingen in de WMO en veranderingen in de markt. Onze organisatie was daar onvoldoende op voorbereid.

Door onze organisatie en werkwijze ingrijpend te veranderen zal de dienstverlening aan onze klanten structureel verbeteren. Het is echter een omvangrijke operatie waarvan we de impact op onze dienstverlening, ondanks een zorgvuldige voorbereiding, hebben onderschat.

Gelukkig gaat het stapje voor stapje de goede kant op en is het einde van de problemen in zicht. Dat maakt de klachten niet minder schrijnend of waar. Wij betreuren het zeer dat een aantal van onze klanten op dit moment zoveel hinder ondervindt van de veranderingen die we door moeten voeren en bieden hiervoor onze excuses aan. We doen er alles aan om onze dienstverlening zo snel mogelijk op het gewenste niveau te krijgen.

Ons aanbod

Meer producten