Vergoedingen voor aangepaste auto's en autoaanpassingen

Alles over vergoedingen voor een aangepaste auto of autoaanpassing

Heb je een mobiliteitsbeperking en de wens om een aangepaste auto of autoaanpassing aan te schaffen? Bij Welzorg heb je meerdere financieringsmogelijkheden én de mogelijkheid om ondersteuning vanuit het UWV of de Wmo hiervoor te gebruiken. Lees welke vergoedingen er voor aangepaste auto’s en autoaanpassingen zijn en hoe het werkt.

Vergoedingen voor aangepaste auto's en autoaanpassingen

Aangepaste auto om zelf in te rijden als rolstoelgebruiker

Wanneer je een mobiliteitsbeperking hebt, kan het aanpassen van jouw huidige auto of het uitzoeken van een aangepaste auto een gekoesterde wens zijn. Je wilt zolang mogelijk de vrijheid hebben en je eigen vervoer regelen. Daarom is het goed om te weten dat er meerdere mogelijkheden zijn om een vergoeding aan te vragen voor autoaanpassingen of voor de aanschaf / lease van een aangepaste auto.

Er zijn enkele mogelijkheden om een vergoeding voor autoaanpassingen aan te vragen. Dit kan via het UWV en via de gemeente (vanuit de Wmo). Informeer, voordat je de beslissing neemt om een auto aan te laten passen goed naar de bijhorende procedures en mogelijkheden. Vaak is het na aanschaf niet meer mogelijk om een vergoeding te ontvangen.

Waar kun je terecht voor een vergoeding?

Vergoeding door het UWV

Heb je een auto nodig voor werk of opleiding? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoeding via het UWV. Het UWV vergoedt de goedkoopst mogelijke oplossing voor je. Dit kan ook betekenen dat je een vergoeding krijgt voor taxivervoer in plaats van een autoaanpassing.

Vergoeding vanuit de Wmo

Wanneer je een auto privé gebruikt, dan kun je soms bij de gemeente terecht voor een vergoeding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente ondersteunt mensen met een ziekte of beperking, zodat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen leven.

Wacht eerst op goedkeuring voordat je kosten maakt

Het is belangrijk dat je nog geen autoaanpassingen laat doorvoeren of een aangepaste auto aanschaft, voordat je toestemming hebt van het UWV of de gemeente. Achteraf is het namelijk niet meer mogelijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit deze instanties. Gemaakte kosten zijn dan voor eigen rekening.

Vanuit beide routes – UWV of de gemeente – wordt er altijd naar jouw persoonlijke situatie en wensen gekeken. Vervolgens wordt vastgelegd welke oplossing optimaal aansluit op de situatie. Door het UWV of de gemeente (Wmo) wordt vervolgens een vergoeding of budget bepaald.

Adviesgesprek over vergoedingen voor een aangepaste auto

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding via het UWV?

Vergoeding via het UWV voor autoaanpassing

Een uitkering is niet vereist voor een UWV vergoeding

Het UWV heeft enkele voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Allereerst moet de auto nodig zijn voor werk of opleiding. Daarnaast moet de aanpassing specifiek zijn, dus alleen aan de besturing en bediening van de auto. Eventueel aan een beperking-gerelateerde aanpassingen, zoals een verwarmde autostoel, vallen hier ook onder.

Daarnaast vraagt het UWV een aanbeveling van het CBR. Deze wordt afgegeven na overlegging van een ‘Eigen verklaring’ die je bij de gemeente opvraagt. Je dient ook een medische verklaring van een behandelend arts in. Het kan zijn dat je ook een rijtest moet afleggen bij het CBR. Vervolgens krijg je de toestemming om de aanpassingen aan je auto, door een toegewezen bedrijf, uit te laten voeren.

Om voor de vergoeding in aanmerking te komen is het niet noodzakelijk dat je ook een uitkering van het UWV krijgt. Bij langdurige ziekte of een handicap kan het UWV een vergoeding verstrekken voor de aanpassing van een auto, of van een auto die je in bruikleen hebt. Je dient via het UWV een aanvraag in via de site en krijgt binnen acht weken bericht of uw aanvraag is goedgekeurd.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding vanuit de Wmo?

In het geval van privé gebruik van de auto, kun je in sommige gevallen voor de vergoeding bij uw gemeente terecht. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. Je kunt dan aanspraak maken op een vergoeding voor aanpassingen aan je auto of voor de aanschaf van een rolstoelauto of rolstoelbus.

Een vergoeding voor rolstoelvervoer via de gemeente richt zich ook specifiek op jouw persoonlijke situatie, dus niet op algemeen gebruik. Kosten voor een APK-keuring, een extra deur of cruise control vallen dan ook niet onder deze regeling.

Aangepaste auto kiezen
wegenbelasting rolstoelbussen

Wegenbelasting voordeel rolstoelbussen

Wil je in de toekomst beschikken over een eigen rolstoelauto of rolstoelbus? Dan kun je in veel gevallen ook beroep doen op een lager tarief aan wegenbelasting voor rolstoelbussen. Waar de rolstoelauto of rolstoelbus aan moet voldoen en welke overige voorwaarden hierbij meespelen, leggen we graag verder voor je uit.