Vergoedingen voor aangepaste auto's en autoaanpassingen

Alles over vergoedingen voor een aangepaste auto of autoaanpassing

Heeft u een mobiliteitsbeperking en heeft u de wens om een aangepaste auto of autoaanpassing aan te schaffen? Bij Welzorg heeft u meerdere financieringsmogelijkheden én de mogelijkheid om via het UWV of de Wmo. Lees welke vergoedingen er voor aangepaste auto’s en autoaanpassingen zijn en hoe het werkt.

Vergoedingen voor aangepaste auto's en autoaanpassingen

Aangepaste auto om zelf in te rijden als rolstoelgebruiker

Wanneer u een mobiliteitsbeperking heeft, kan het aanpassen van uw huidige auto of een aangepaste auto een gekoesterde wens zijn. U wilt zolang mogelijk uw vrijheid hebben en uw eigen vervoer regelen. Daarom is het goed om te weten dat er meerdere mogelijkheden zijn om een vergoeding aan te vragen voor autoaanpassingen of voor de aanschaf / lease van een aangepaste auto.

Er zijn enkele mogelijkheden om een vergoeding voor autoaanpassingen aan te vragen. Dit kan via het UWV en via de gemeente (vanuit de Wmo). Informeer, voordat u de beslissing neemt om uw auto aan te laten passen goed naar de bijhorende procedures en mogelijkheden. Vaak is het na aanschaf niet meer mogelijk om een vergoeding te ontvangen.

Waar kunt u terecht voor een vergoeding?

Vergoeding door het UWV

Heeft u een auto nodig voor uw werk of opleiding? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding via het UWV. Het UWV vergoedt de goedkoopst mogelijke oplossing voor u. Dit kan ook betekenen dat u een vergoeding krijgt voor taxivervoer in plaats van een autoaanpassing.

Vergoeding vanuit de Wmo

Wanneer u uw auto privé gebruikt, dan kunt u soms bij de gemeente terecht voor een vergoeding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente ondersteunt mensen met een ziekte of beperking zodat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen leven.

Wacht eerst op goedkeuring voordat u kosten maakt

Het is belangrijk dat u nog geen autoaanpassingen laat doorvoeren of een aangepaste auto aanschaft, voordat u toestemming heeft van het UWV of uw gemeente. Achteraf is het namelijk niet meer mogelijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding door deze instanties. Gemaakte kosten worden worden dan niet meer vergoed.

Er wordt altijd naar uw persoonlijke situatie en wensen gekeken. Vervolgens wordt vastgelegd welke oplossing optimaal aansluit op uw situatie. Door het UWV of de gemeente (Wmo) wordt vervolgens een vergoeding of budget bepaald.

Adviesgesprek over vergoedingen voor een aangepaste auto

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding via het UWV?

Vergoeding via het UWV voor autoaanpassing

Een uitkering is niet vereist voor een UWV vergoeding

Het UWV heeft enkele voorwaarden waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de vergoedingen. Allereerst moet u uw auto nodig hebben voor werk of opleiding. Daarnaast moet de aanpassing specifiek zijn, dus alleen aan de besturing en bediening van de auto. Eventueel aan uw handicap gerelateerde aanpassingen, zoals een verwarmde autostoel, vallen hier ook onder. Daarnaast vraagt het UWV een aanbeveling van het CBR. Deze wordt afgegeven na overlegging van een ‘Eigen verklaring’ die u bij de gemeente opvraagt. U dient ook een medische verklaring van uw behandelend arts in. Het kan zijn dat u ook een rijtest moet afleggen bij het CBR. Vervolgens krijgt u de toestemming om de aanpassingen aan uw eigen auto, door een toegewezen bedrijf, uit te laten voeren. Voor de bruikleenauto is er een samenwerkingsverband met Welzorg Auto op Maat.

Om voor de vergoeding in aanmerking te komen is het niet noodzakelijk dat u ook een uitkering van het UWV krijgt. Bij langdurige ziekte of een handicap kan het UWV voor u een vergoeding verstrekken voor de aanpassing van uw eigen auto, of van een auto die u in bruikleen heeft. U dient via het UWV een aanvraag in via de site en krijgt binnen acht weken bericht of uw aanvraag is goedgekeurd.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding vanuit de Wmo?

In het geval van privé gebruik van de auto, kunt u in sommige gevallen voor de vergoeding bij uw gemeente terecht. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. U kunt dan aanspraak maken op een vergoeding voor aanpassingen aan uw auto of voor de aanschaf van een rolstoelauto of rolstoelbus.

Een vergoeding voor rolstoelvervoer via de gemeente richt zich ook specifiek op uw persoonlijke situatie, dus niet op algemeen gebruik. Kosten voor een APK-keuring, een extra deur of cruise control vallen dan ook niet onder deze regeling.

Aangepaste auto kiezen
wegenbelasting rolstoelbussen

Wegenbelasting voordeel rolstoelbussen

Wilt u in de toekomst beschikken over een eigen rolstoelauto of rolstoelbus? Dan kunt u in veel gevallen ook beroep doen op een lager tarief aan wegenbelasting voor rolstoelbussen. Waar de rolstoelauto of rolstoelbus aan moet voldoen en welke overige voorwaarden hierbij meespelen, leggen we graag verder voor u uit.