Disclaimer

Welzorg Nederland B.V. heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Welzorg Nederland B.V. worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie-uitzending.

Welzorg Nederland B.V. verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.

De op deze website getoonde informatie wordt door Welzorg met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Gebruik van Cookies

De Welzorg website maakt gebruik van directe tijdelijke cookies en directe permanente cookies:

Directe cookies

De welzorg site bevat alleen directe cookies. Dit zijn cookies die worden gemaakt door de website die daadwerkelijk bekeken wordt, de welzorg site dus. Er bestaan ook indirecte cookies. Dit zijn cookies die op de harde schijf worden geplaatst door andere websites dan de website die u op dat moment bekijkt. Denk bijvoorbeeld aan reclamebanners op webpagina’s.

Tijdelijke en permanente cookies

Cookies die per sessie worden opgeslagen, zijn tijdelijke cookies. Deze worden van de computer verwijderd zodra u uw internetbezoek beëindigt en de browser afsluit. Permanente cookies bevatten een vervaldatum en blijven tot die datum op de computer staan.

Cookies op de Welzorg site zorgen er onder andere voor dat u niet opeens in de sessie van een andere gebruiker terecht komt, en andersom. Een cookie geeft u namelijk een tijdelijke unieke identiteit voor de duur van uw bezoek aan de website.

KvK-nummer

Kamer van Koophandel nummer: 33281556.