pgb aanvraag voor hulpmiddelen

Het pgb voor hulpmiddelen: dit is het en zo werkt het

pgb via de gemeente

Wat is het pgb voor hulpmiddelen via de gemeente?

Heb je een hulpmiddel of -voorziening nodig? Dan kan je een verzoek indienen om aanspraak te maken op een vergoeding vanuit de gemeente. Daarvoor is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze ondersteuning is er om ervoor te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en kan deelnemen aan de maatschappij. Je leest hier een complete uitleg over hoe je een beroep doet op de Wmo.

Het pgb (persoonsgebonden budget) is een mogelijke uitkomst wanneer ondersteuning vanuit de gemeente aan je toegewezen wordt. Je ontvangt hiermee een eenmalig budget, waarmee je zelf zorg, een hulpmiddel of -voorziening regelt. Deze koop, huur of lease je bijvoorbeeld via een leverancier naar jouw keuze.

Daarnaast heb je volledige keuzevrijheid voor wat betreft het soort en type hulpmiddel. De hoogte en invulling van het budget hangt af van jouw persoonlijke situatie en verschilt ook per gemeente.

Pgb aanvragen voor hulpmiddelen: zo verloopt dat

1. Contact met de gemeente opnemen

Je neemt eerst contact op met je gemeente, welke vaak een speciaal Wmo-loket hebben. Dat kan in de meeste gevallen online of telefonisch. Na het eerste contact plant de gemeente een ‘keukentafelgesprek’ met je in. In dit gesprek wordt jouw persoonlijke situatie uitgebreid besproken en biedt dit ruimte om jouw hulpvraag toe te lichten.

Hierbij wordt er gekeken naar wat je nodig hebt, wat je zelf kunt en waar je omgeving bij kan helpen. Als je wilt, kan een cliëntondersteuner je gratis bijstaan bij dit gesprek. Maar dit mag ook gewoon een familielid of mantelzorger zijn.

Adviesgesprek over het pgb vanuit de Wmo

2. Het besluit van de gemeente

Algemene voorziening

De gemeente neemt doorgaans in 6 tot 8 weken een besluit over jouw aanvraag. Is er positief nieuws? Dit betekent dat jij ondersteuning van de gemeente krijgt. In eerste instantie overweegt de gemeente algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld een boodschappenservice of taxivervoer.

Individuele voorziening

Als dit niet passend is, dan wordt er een individuele voorziening gezocht. Bij de individuele voorziening heb je de keuze uit een natura voorziening (bruikleen) of een pgb. Je hebt altijd het recht om te kiezen voor een pgb. Dit is wettelijk vastgelegd.

 

Kom je niet in aanmerking voor een (individuele) voorziening en heeft de gemeente je verzoek om ondersteuning afgewezen? Vind je die afwijzing onterecht? Dan kun je bezwaar maken tegen die beslissing.

Vergoeding via het UWV voor autoaanpassing

3. Het hulpmiddel of de voorziening inkopen

Met het eenmalige budget dat je ontvangt, ben je dus vrij om zelf een hulpmiddel of voorziening in te kopen bij een leverancier naar jouw keuze. Je hoeft het dus niet aan te schaffen bij de leverancier waar de gemeente Wmo-afspraken mee heeft. Het pgb geeft hiermee meer vrijheid vergeleken met een voorziening in natura.

Een hulpmiddel of voorziening kun je bijvoorbeeld ook aanschaffen via Welzorg Shop. Ben je op zoek naar een woningaanpassing, autoaanpassing of volledig aangepaste auto? Ook dan kun je bij Welzorg terecht. Onze adviseurs helpen je graag bij het maken van de juiste keuze.

Aandachtspunten bij het pgb

Bij de keuze voor een pgb als individuele voorziening, is het belangrijk om op de volgende zaken te letten:

  • De uitgaven van het pgb moeten verantwoord worden aan jouw gemeente
  • Je moet zelf de service en het onderhoud regelen van jouw ingekochte hulpmiddel of voorziening. Welzorg Shop kan je hier uiteraard bij helpen.
  • Het pgb voor hulpmiddelen wordt vanuit de gemeente eenmalig direct uitbetaald. Dit is dus anders dan bij een zorg pgb, waar de uitbetaling via het CAK loopt.
  • Bij verhuizing gelden regels die per gemeente kunnen verschillen, kijk hiervoor op de website van de gemeente
  • Juridisch eigenaarschap van een product is per gemeente verschillend, vraag hiernaar bij uw gemeente
  • De client is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangekochte voorziening en de leverancier waarbij de voorziening wordt aangeschaft. De client kan hierbij letten op aanwezige keurmerken, zoals het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen
Levering Wmo-hulpmiddel

Pgb aanvraag in het kort

wmo gesprek gemeente

Neem contact op met je gemeente over jouw hulpvraag. In een persoonlijk gesprek brengt de gemeente jouw situatie en benodigdheden in kaart.

leverancier van uw wmo hulpmiddel

Kom je in aanmerking voor een individuele voorziening? Kies dan voor het pgb waarbij je eenmalig een persoonlijk budget toegewezen krijgt.

hulpmiddel leverancier

Koop het hulpmiddel of de voorziening in bij een leverancier naar jouw keuze. Bijvoorbeeld bij Welzorg Shop. Je kunt hier kopen, leasen en huren.

hulpmiddel uitleg en gebruik

Alles rond? Zorg dat de service en het onderhoud geregeld is. Ook dit kan via Welzorg. Let ook nog op de eerder benoemde aandachtspunten bij het pgb.