Totaaloplossing voor de Wmo

Bent u bij de gemeente verantwoordelijk voor de Wmo-hulpmiddelen voor uw inwoners? Dan is het voor u belangrijk dat uw inwoners zo lang mogelijk mobiel blijven en zelfstandig thuis wonen. Het liefst tegen zo laag mogelijke kosten, met zo min mogelijk administratieve lasten en voor de beste kwaliteit. Zoekt u hiervoor een totaaloplossing, van advies over inkoop, contracten en aanbestedingen tot plaatsing? Dan is Welzorg uw partij.