Soorten vergoedingen voor hulpmiddelen

Wil je weten of je voor jouw hulpmiddel of aanpassing, bijv. een scootmobiel, rolstoel, douchestoel, woning- of autoaanpassing of een werkvoorziening, een vergoeding krijgt? In Nederland zijn er verschillende instanties die jou kunnen helpen met vergoedingen voor jouw hulpmiddel(en). Kijk welke instantie jou kan helpen met vergoedingen en ontdek hoe het zit met de eigen bijdrage, belastingaftrek en andere regelingen.

Vergoedingen

In Nederland gelden verschillende wetten en regelingen om voor hulpmiddelen en aanpassingen een (gedeeltelijke) vergoeding te krijgen. Denk daarbij aan:

  1. Wmo, voor mobiliteitshulpmiddelen (bijv scootmobielen en rolstoelen), woningaanpassingen en vervoer.
  2. Wlz voor mobiliteits en zorghulpmiddelen.
  3. UWV, voor werkvoorzieningen (bijv aangepaste auto’s of werkplek aanpassingen)
  4. Zorgverzekeraars, voor medische hulpmiddelen (zoals bijv sta-voorzieningen, kinderhulpmiddelen en trippelstoelen)
  5. Schadeverzekeraars, voor alle hulpmiddelen als sprake is van letselschade.

Persoonlijke omstandigheden, zoals jouw woonsituatie en indicatiestelling bepalen welke wet of regeling voor jou van toepassing is. De uitvoerende instantie van een regeling of wet, zoals het UWV, de gemeente of jouw zorgverzekeraar, bepaalt of je uiteindelijk een vergoeding krijgt en hoeveel deze bedraagt. Kijk welke instantie in jouw situatie van toepassing is en hoe het met jouw vergoeding zit.

Vergoedingen uit Wmo

Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn er, als je hulpmiddel(en) nodig hebt, verschillende manieren om in aanmerking te komen voor vergoeding. De vergoedingen vanuit de Wmo zijn als volgt:

Vergoeding in natura

Bij een vergoeding in natura krijg je het hulpmiddel van jouw gemeente in bruikleen, via de leverancier waarmee de gemeente samenwerkt. Soms werkt een gemeente met meerdere leveranciers waaruit u kunt kiezen. De gemeente heeft het assortiment en bijbehorende serviceniveau bepaald wat een leverancier je aan kan bieden. Kijk op de website van uw gemeente voor de afspraken die voor u van toepassing zijn voor een vergoeding uit de Wmo in natura.
> Meer over de Wmo

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een andere mogelijkheid binnen de vergoedingen in de Wmo is een Persoonsgebonden budget (pgb). Indien je in aanmerking komt voor individuele voorziening in de vorm van een mobiliteitshulpmiddel of woningaanpassing, kan dit op twee manieren vergoedt worden door de gemeente:

  1. Via de zogenaamde vergoeding in natura
  2. Via een PGB vergoeding.

Bij een vergoeding in natura krijg je het hulpmiddel van jouw gemeente in bruikleen, via de leverancier waarmee de gemeente samenwerkt. Bij het Persoonsgebondenbudget (PGB) krijgt je een eenmalig geldbedrag en kun je zelf de leverancier, bijvoorbeeld Welzorg Shop,  en het gewenste hulpmiddel kiezen. Dit geldbedrag zorgt ervoor dat je een deel van je hulpmiddel(en) met deze vergoeding kan financieren. Het overige deel dien je zelf bij te leggen.
> Meer over PGB

Eigen bijdrage

Voor sommige hulpmiddelen en aanpassingen geldt een wettelijke eigen bijdrage. Dit betekent dat je hiervoor zelf een deel moet betalen. Bereken jouw eigen bijdrage. Deze berekening is slechts een schatting. De eigen bijdrage dijee u uiteindelijk moet betalen kan afwijken. In 2024 is de eigen bijdrage Wmo maximaal €20,60 per maand.
> Meer over eigen bijdrage wijzigingen

Belastingaftrek

Heb je een hulpmiddel of aanpassing zelf aangeschaft? Dan kun je onder de regeling Bijzondere ziektekosten in aanmerking komen voor belastingaftrek.
> Meer over hulpmiddelen en belastingaftrek

Regeling voor bestelbusrijders
Heb je sinds 1 juli 2005 een handicap en rijd je in een bestelauto? Of vervoert je sinds 1 juli 2005 met jouw bestelauto iemand met een handicap? Dan kun je onder voorwaarden gebruikmaken van de gehandicaptenregeling. Je betaalt dan minder bpm en motorrijtuigenbelasting.

Letselschade

Hebt je letsel door schuld van een ander opgelopen en hierdoor hulpmiddelen of aanpassingen nodig? Dan kun je misschien aanspraak maken op een schadevergoeding. Voor meer informatie kun je terecht bij jouw schadeverzekeraar, www.slachtofferhulp.nl of jouw rechtsbijstandverzekeraar.

Op geselecteerde producten biedt Welzorg particuliere financieringsvormen zoals private lease of huur. Kijk voor deze mogelijkheden op de desbetreffende pagina’s van Auto op Maat en Woning op Maat.