Vergoedingen voor aangepaste auto's en autoaanpassingen

Wmo-aanvraag voor een hulpmiddel: zo werkt het

Wmo hulpmiddelen

Via de gemeente

Om ervoor te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen, ondersteunen gemeenten daarbij vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Officieel heet deze wet “Wmo 2015“. In veel gevallen worden hulpmiddelen of -voorzieningen door de gemeente geleverd en (grotendeels) vergoed, wanneer je hier aanspraak op maakt. Je kunt vanuit de Wmo vaak een hulpmiddel of voorziening in bruikleen krijgen, maar ook een pgb (persoonsgebonden budget) ontvangen, waarmee je zelf een hulpmiddel regelt. De precieze invulling van de Wmo kan per gemeente verschillen.

Kun jij – of iemand in je omgeving – hulp gebruiken bij het zelfstandig blijven wonen en/of functioneren? Hieronder lees je hoe je aanspraak maakt op een hulpmiddel, woon- of mobiliteitsoplossing.

Wmo-hulpmiddel aanvragen in 4 stappen

Contact met het Wmo-loket van je gemeente

Je neemt contact op met het Wmo-loket van je gemeente. Bij veel gemeenten kan dat online of telefonisch. De gemeente plant een ‘keukentafelgesprek’ met je in. Tijdens dit gesprek worden je hulpvraag en situatie uitgebreid besproken. Daarbij wordt ook gekeken naar wat je nog zelf kunt en waar je omgeving eventueel bij kan helpen. Als je dat wilt, kan een onafhankelijke cliëntondersteuner je gratis bijstaan. Maar je mag natuurlijk ook een familielid of mantelzorger uitnodigen.

Adviesgesprek over Wmo-vergoeding

Besluitvorming van de gemeente over de Wmo-aanvraag

Het kan 6 tot 8 weken duren voordat de gemeente een besluit neemt over je Wmo-aanvraag. Tijdens dit proces wordt bekeken of je – op basis van je hulpvraag en situatie – in aanmerking komt voor een vergoeding, wat een ‘voorziening’ wordt genoemd. In het algemeen onderscheidt de gemeente twee soorten voorzieningen: de algemene voorziening (zoals huishoudelijke hulp) en de individuele voorziening / maatwerkvoorziening. Besluit de gemeente dat je recht hebt op een individuele voorziening? Dan kun je kiezen voor een van de volgende mogelijkheden:

Voorziening in natura: een hulpmiddel in bruikleen

Je krijgt een hulpmiddel in bruikleen van de gemeente. Bijvoorbeeld een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing. Gemeenten kunnen hier een eigen bijdrage van maximaal €19 per maand voor vragen. Hoe de levering er precies uitziet, wordt ook besproken met de leverancier van het hulpmiddel of aanpassing (verder bij 4).

Een pgb (persoonsgebonden budget) van de gemeente

Daarmee kun je zelf een hulpmiddel, aanpassing of andere (woon)voorziening inkopen. Je mag zelf kiezen wat je inkoopt en bij wie je dat doet. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht in onze Welzorg Shop. De hoogte van het pgb verschilt per persoon en per situatie en wordt bepaald tijdens het onderzoek van de gemeente.

 

Kom je niet in aanmerking voor een (individuele) voorziening en heeft de gemeente je verzoek om ondersteuning afgewezen? Vind je die afwijzing onterecht? Dan kun je bezwaar maken tegen die beslissing.

Vergoeding via het UWV voor autoaanpassing

Contact met de leverancier in jouw gemeente

Is je Wmo-aanvraag goedgekeurd en kies je voor een hulpmiddel in bruikleen, dan brengt de gemeente je in contact met de leverancier van het hulpmiddel of de voorziening. Welke leverancier dat is, kan per gemeente verschillen. Heeft je gemeente overeenkomsten met meerdere leveranciers? Dan kun je kiezen.

De leverancier bespreekt vervolgens met je welk hulpmiddel het best aansluit bij jouw hulpvraag. Een adviseur komt bij je langs voor een opmeting. Bij een vervolgafspraak kunnen zo nodig extra aanpassingen worden gedaan.

Levering, instructies en service

Alles rond? Dan wordt het hulpmiddel gereedgemaakt en bij je afgeleverd. De adviseur geeft instructies over het gebruik ervan en informeert je over de service.

Mocht je ooit problemen ervaren met je hulpmiddel, dan lossen we dat bij Welzorg zo snel mogelijk op. Via ons klantenportaal Mijn Welzorg plan je eenvoudig een reparatie-afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Levering Wmo-hulpmiddel

Wmo-aanvraag in het kort

wmo gesprek gemeente

Neem contact op met je gemeente over jouw hulpvraag. Er volgt een persoonlijk gesprek waarbij de gemeente jouw situatie in kaart brengt.

leverancier van uw wmo hulpmiddel

Kom je in aanmerking voor een hulpmiddel? Dan koppelt de gemeente je aan een leverancier. Bijvoorbeeld Welzorg.

hulpmiddel leverancier

Een adviseur van de leverancier neemt contact met je op voor een opmeting. Je bespreekt samen welk hulpmiddel het best bij jou past.

hulpmiddel uitleg en gebruik

Alles rond? Dan wordt het hulpmiddel bij je afgeleverd. De adviseur instrueert je over het gebruik en informeert over de service.