Vergoedingen, eigen bijdrage en belastingaftrek

Wilt u weten of u uw hulpmiddel of aanpassing vergoed krijgt? Denk aan een scootmobiel, een rolstoel, een douchestoel, woning- of autoaanpassingen of een werkvoorziening. Kijk welke instantie u kan helpen met de vergoedingen. En ontdek hoe het zit met de eigen bijdrage, belastingaftrek en andere regelingen.

Vergoedingen

In Nederland gelden verschillende wetten en regelingen om hulpmiddelen en aanpassingen (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Denk daarbij aan:

  1. WMO, voor mobiliteitshulpmiddelen (bijv scootmobielen en rolstoelen), woningaanpassingen en vervoer.
  2. WLZ, voor mobiliteits en zorghulpmiddelen.
  3. UWV, voor werkvoorzieningen (bijv aangepaste auto’s of werkplek aanpassingen)
  4. Zorgverzekeraars, voor medische hulpmiddelen (zoals bijv sta-voorzieningen, kinderhulpmiddelen en trippelstoelen)
  5. Schadeverzekeraars, voor alle hulpmiddelen als sprake is van letselschade.

Persoonlijke omstandigheden, zoals uw woonsituatie en indicatiestelling bepalen welke wet of regeling voor u van toepassing is. De uitvoerende instantie van een regeling of wet, zoals het UWV, de gemeente of uw zorgverzekeraar, bepaalt of u uiteindelijk een vergoeding krijgt en hoeveel. Kijk welke instantie in uw situatie van toepassing is en hoe het met uw vergoeding zit.

Vergoeding uit WMO

Natura vergoeding

Bij een natura vergoeding krijgt u het product van uw gemeente in bruikleen, via de leverancier waarmee de gemeente samenwerkt. Soms werkt een gemeente met meerdere leveranciers, waaruit u kunt kiezen. De gemeente heeft het assortiment en bijbehorende service niveau bepaald, wat een leverancier u aan kan bieden. Kijk op de website van uw gemeente voor de afspraken die voor u van toepassing zijn.
> Meer over de Wmo

Persoonsgebonden budget (PGB)

Indien u in aanmerking komt voor individuele voorziening in de vorm van een mobiliteitshulpmiddel of woningaanpassing, kan dit op twee manieren vergoedt worden door de gemeente, via de zogenaamde natura vergoeding of een PGB vergoeding. Bij een natura vergoeding krijgt u het product van uw gemeente in bruikleen, via de leverancier waarmee de gemeente samenwerkt. Bij het Persoonsgebondenbudget (PGB) krijgt u een eenmalig geldbedrag en kunt u zelf de leverancier, bijvoorbeeld Welzorg Shop,  en het gewenste hulpmiddel kiezen.
> Meer over PGB

Eigen bijdrage
Voor sommige hulpmiddelen en aanpassingen geldt een wettelijke eigen bijdrage. Dit betekent dat u hiervoor zelf een deel moet betalen. Bereken uw eigen bijdrage. Deze berekening is slechts een schatting. De eigen bijdrage die u uiteindelijk moet betalen kan afwijken. In 2021 is de eigen bijdrage Wmo maximaal €19,- per maand.
> Meer over eigen bijdrage wijzigingen

Belastingaftrek
Heeft u een hulpmiddel of aanpassing zelf aangeschaft? Dan kunt u onder de regeling Bijzondere ziektekosten in aanmerking komen voor belastingaftrek.
> Meer over hulpmiddelen en belastingaftrek

Regeling voor bestelbusrijders
Heeft u sinds 1 juli 2005 een handicap en rijdt u in een bestelauto? Of vervoert u sinds 1 juli 2005 met uw bestelauto iemand met een handicap? Dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van de gehandicaptenregeling. U betaalt dan minder bpm en motorrijtuigenbelasting.

Letselschade
Hebt u letsel door schuld van een ander opgelopen en hierdoor hulpmiddelen of aanpassingen nodig? Dan kunt u misschien aanspraak maken op schadevergoeding. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw schade verzekeraar, www.slachtofferhulp.nl of uw rechtsbijstandverzekeraar.

Op geselecteerde producten biedt Welzorg particuliere financieringsvormen zoals private lease of huur. Kijk voor deze mogelijkheden op de desbetreffende pagina’s van Auto op Maat en Woning op Maat.