Welzorg kiest voor CO2-compensatie van Climate Neutral Group

Welzorg Nederland behoort tot de eerste leveranciers in de hulpmiddelensector die de CO2‑uitstoot van zijn servicebussen gaat compenseren. Dit wordt gedaan met Climate Neutral Group, een organisatie die bedrijven helpt hun CO2‑voetafdruk te verkleinen.

“In Nederland rijden zo’n 100 servicebussen van Welzorg. Elke dag rijden deze servicebussen naar hen die afhankelijk zijn van een hulpmiddel. Denk hierbij aan mensen die gebruik moeten maken van een (elektrische) rolstoel of een scootmobiel. Door de CO₂-uitstoot van deze servicebussen nu al te compenseren en actief te gaan werken aan CO₂-reductie, werken wij aan onze doelstelling om in 2030 met een volledig Zero Emissiebeleid te opereren.” Aldus John Naborn, directeur van Welzorg Nederland en Louwman Care Group.

CO₂-uitstoot compenseren, hoe werkt dat?

Climate Neutral Group heeft voor Welzorg Nederland de CO₂-uitstoot van alle transportbewegingen die uitgevoerd worden voor het bedrijf berekend. Door het bedrag wat gemoeid gaat met de compensatie van de uitstoot te investeren in klimaatprojecten in ontwikkelingslanden wordt ter plaatse van het project CO₂ gereduceerd en profiteert de lokale bevolking van sociaal maatschappelijke voordelen.

Investeren in Turkse energie installaties

In Turkije ontwikkelen de afvalstortplaatsen zich steeds meer om zo te voldoen aan de eisen die de Europese Unie stelt. Hierdoor ontstaan er recyclebare afvalstromen, maar blijfven er ook afvalstromen over die niet te recyclen zijn. Voor het laatstgenoemde worden via dit project speciale installaties gebouwd om met het methaangas, dat bij de verbranding van het niet-recyclebare afval vrijkomt, energie op te wekken. Hierdoor komt er geen methaangas in de atmosfeer en gebruiken de energie-installaties  minder fossiele brandstof om energie op te wekken. Dit scheelt in CO2-uitstoot. 

Naast het reduceren van CO2-uitstoot heeft het investeren in dit soort installaties ook andere positieve effecten. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de lucht en en heeft de omgeving minder last van smog en stank. Dit resulteert in betere leefbaarheid rondom de stortplaats. Daarnaast creëert  de installatie van deze afvalverwerkingssystemen werkgelegenheid in verschillende sectoren.

Door te investeren in deze vorm van energieopwekking reduceert Welzorg Nederland zijn CO2‑uitstoot tot nul én helpt het de lokale bevolking op het gebied van economische en sociale ontwikkeling. Dit energieproject is volgens Gold Standard gecertificeerd.

Welzorg Nederland

John Naborn over de keuze van de CO2-compensatie van de servicebussen: “We zijn trots op het feit dat we als een van de eerste hulpmiddelenleveranciers in Nederland kunnen zeggen dat we onze CO2‑uitstoot van servicebussen volledig compenseren en de komende jaren de transitie naar een duurzamer wagenpark gaan inzetten. Met dit mooie initiatief leveren we een bijdrage aan een betere wereld. Omdat wij samenwerken met Climate Neutral Group, helpen we zowel het klimaat als de lokale bevolking met economische en sociale ontwikkeling.

Vanaf eind 2019 zijn de transporten van Welzorg Nederland klimaatneutraal Gegarandeerd. Dagelijks spannen wij ons in om onze bedrijfsactiviteiten klimaatneutraal te maken en daarmee geen negatieve invloed meer hebben op klimaatverandering.”

Meer weten over Klimaatneutraal Gegarandeerd Transport van Welzorg Nederland? Bekijk hier de website van Climate Neutral Group

Lees meer over: ,