Duurzaamheid

Wij hebben met meer dan 100 gemeenten in Nederland een overeenkomst om hulpmiddelen te verstrekken volgens de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). En het aantal gemeenten die wij als klant mogen rekenen groeit nog steeds. Dit betekent dat Welzorg letterlijk duizenden gebruikers heeft die gebruik maken van duizenden hulpmiddelen. Aangezien deze gemeenten de hulpmiddelen van ons huurt, betekent dan ook dat die middelen ooit weer terug komen bij ons magazijn in Raamsdonkveer. Óf omdat de huurperiode voorbij is óf het middel aan het einde van levensduur is gekomen. Maar wat doe je met deze middelen en de onderdelen? Hoe past dit in het maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid?

Beter omgaan met het milieu

Als bedrijf hebben wij de ambitie om in 2030 volledig circulair te werken. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer er een hulpmiddel terugkomt in ons magazijn, het hulpmiddel zelf óf de onderdelen ervan, niet onnodig worden weggegooid. Circulair werken is dus het hergebruiken van de materialen en onderdelen zodat er minder belasting is op het milieu.

Soms is het beter een hulpmiddel opnieuw in te zetten. In zo’n situatie wordt het middel gereinigd en kapotte- of versleten onderdelen vervangen. In een ander situatie is het slim om een hulpmiddel “re-furbished” weer in de markt te zetten, zoals er ook gebeurt met bijvoorbeeld smartphones en laptops. In andere situaties is het goed om een totaal gereviseerd onderdeel te plaatsen op een bestaand hulpmiddel. Denk hierbij aan een gereviseerde accu of een elektromotor voor en scootmobiel. Alle overige onderdelen die niet meer inzetbaar zijn, worden gerecycled naar bijvoorbeeld leuke laptophoezen of andere leuke gadgets.

Projectleider Roy Derksen

“Beter omspringen met je producten is ook beter omgaan met het milieu”

CO₂-compensatie in minder ontwikkelde landen

Ruim een derde van de wereldbevolking kookt nog dagelijks op een open vuur, meestal binnenshuis. De rook die daarbij vrijkomt is enorm slecht voor de gezondheid. Wereldwijd sterven jaarlijks meer dan vier miljoen mensen aan longziektes veroorzaakt door koken op open vuur en houtskool; dat is meer dan aids, malaria en tbc bij elkaar. Daarnaast heeft deze manier van koken een enorme impact op het klimaat. Maar ook op de economische en sociale ontwikkeling van met name vrouwen en kinderen, die iedere dag uren bezig zijn met hout sprokkelen en koken.

Welzorg is hard op weg een erkend klimaatneutrale onderneming te worden. Bijvoorbeeld door te investeren in cookstoves (efficiënte, schonere houtskoolovens) in Oeganda, waarmee de CO₂-uitstoot van bedrijfsbussen gecompenseerd wordt. Bovendien zorgt het niet alleen voor een gezondere leefomgeving van de Oegandese bevolking, maar ook voor werkgelegenheid en persoonlijke ontwikkeling.

Social Return Of Investment

Wij vinden dat niemand onnodig aan de kant moet staan en dat iedereen werk verdient. Dat betekent je eigen boterham verdienen, jezelf ontwikkelen, je problemen achter je laten, een doel in je leven hebben en andere mensen ontmoeten. Werken is meedoen, een steentje bijdragen aan onze samenleving en niet afhankelijk zijn van een uitkering.

Sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel bij Welzorg. Onze missie “Passie om mensen te bewegen” nemen wij heel letterlijk. Zo geven wij mensen die niet in het reguliere arbeidsproces kunnen werken vanwege bijvoorbeeld gedragsproblemen, ADHD of autisme, een kans in ons magazijn in Raamsdonksveer.

Deze medewerkers worden ingezet om onderdelen terug te winnen en te reinigen zodat ze hergebruikt kunnen worden op gereviseerde hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan zittingen, rugleuningen, accu’s of opladers van scootmobielen die bij terugkomst in ons magazijn getest worden en ontdaan van historische informatie. Ook zijn deze medewerkers betrokken bij reinigen van hulpmiddelen die weer herverstrekt worden. Om deze medewerkers in te kunnen zetten hebben wij een nauwe samenwerking met verschillende gemeentes in de regio van Raamsdonksveer.

Organisatiedoelstellingen

Onze MVO doelen staan niet op zichzelf maar zijn een onlosmakelijk deel van onze organisatiedoelstellingen. Bij het opstellen van beleid, business cases en het nemen van besluiten zorgen wij ervoor dat aandacht wordt besteed aan de balans tussen people, planet en profit. Wij streven hierbij naar een goed economisch rendement, maar we kijken ook naar de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor de mensen binnen en buiten de onderneming.

Hierbij belasten wij het milieu zo min mogelijk en compenseren wij de CO₂-uitstoot voor onze gehele dienstverlening. We staan open voor de dialoog met al onze belanghebbenden en zijn daarom eerlijk, open en duidelijk over onze prestaties en bedrijfsvoering. Specifieke MVO-doelstellingen worden zodanig opgesteld dat zij ook terug te vinden zijn in de organisatiedoelstellingen.

Elektrisch rijden

Welzorg levert een actieve bijdrage aan een gezond leefklimaat en een duurzame samenleving. Onze ambitie is om in 2030 volledig klimaatneutraal te werken. Hierbij hoort vanzelfsprekend duurzame emissieloze mobiliteit. Afgelopen week zijn wij gestart met het inzetten van elektronische bussen die gaan bijdragen aan onze ambitie. Onze eerste elektronische bussen worden ingezet in de regio Zuidoost Brabant.

https://www.youtube.com/watch?v=n9qqGmAKcCo

Ook circulair

Onderdeel van ons MVO-beleid is dat wij ook zoveel mogelijk circulair werken. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk op www.welzorg.nl/ciculair.