Welzorg gaat voor ZERO CO₂

Er bestaan veel programma’s met een CO2– of Klimaatneutraal logo. Dergelijke programma’s vereisen compensatie, maar stellen vaak geen eisen aan CO2-reductie. Als Welzorg kiezen wij bewust voor een klimaatneutraal certificeringsprogramma dat een stapje verder gaat: elk jaar verplichten wij ons om onze CO2-uitstoot te reduceren in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Geen uitstel, maar ieder jaar actie en resultaat op reductie.

Waarom deze duurzame ambitie?
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat alleen compensatie de wereld niet gaat redden. Wij nemen verantwoordelijkheid voor het leveren van een actieve bijdrage aan een leefbare én gezonde samenleving. De urgentie is groot daarom verankeren we duurzaamheid in onze strategie en dagelijkse bedrijfsvoering.

Climate Neutral Certification Standard
Welzorg kiest dan ook bewust voor de ‘Climate Neutral Certification Standard’. Deze standaard biedt een gestructureerde methode en verschillende tools om ons klimaatbeleid richting Zero CO2 te versnellen en zichtbaar te maken voor onze stakeholders. Alle maatregelen die zijn genomen om de CO2-uitstoot te verminderen en de rest te compenseren, worden onafhankelijk getoetst aan de hand van duidelijke criteria. Onze partner Climate Neutral Group heeft bij de ontwikkeling van deze standaard de ‘Codes of Good Practice’ gevolgd van ISEAL, de instantie die toezicht houdt op internationale duurzaamheidsstandaarden. Dit garandeert de kwaliteit van het programma. Daarnaast worden gecertificeerde organisaties, producten en diensten geverifieerd door onafhankelijke ‘Certification Bodies’. Welzorg heeft gekozen voor een klimaatneutraal gecertificeerde dienst: dit betekent dat onze medewerkers (adviseurs/monteurs) klimaatneutraal naar de klant komen, daar jaarlijks reductiedoelstellingen moeten behalen en wij de resterende uitstoot compenseren.

Samen op weg naar Zero CO2
Als organisatie zijn wij trots op deze stap en kennen hiermee een helder en overzichtelijk klimaatbeleid. Een beleid wat verder gaat dan het verduurzamen van logistieke activiteiten en de inzet van ZERO emissie vervoer. Het laat ons namelijk anders kijken naar de vervoersbewegingen richting klanten, de impact van woon-werkverkeer op de voetafdruk en naar het energieverbruik binnen onze Welzorg vestigingen. Zo zetten we actief in op klimaatbeheerssystemen, centrale energiemonitoring en hoge energie labels op onze vestigingen. Wij willen regionale impact creëren door de inzet van nieuwe en schone mobiliteitsconcepten voor onze medewerkers, maar ook voor opdrachtgevers. Ook de inzet van nieuwe en slimme technologieën zoals ‘de Slimme scootmobiel’, leveren een substantiële bijdrage aan de reductie van onze vervoersbewegingen.

Een nieuw beleid, een nieuwe toekomst. Consistent en stevig ingebed in onze organisatie. En dat is een mooie stap vooruit, maar we ambiëren meer! Ketensamenwerking en samen impact realiseren, dat is het ultieme doel. Dus nodigen wij u uit om mee te denken, om mee te doen. Samen op weg naar Zero CO2.

Inmiddels dit Certificeringsprogramma gewijzigd naar het Climate Neutral programma, als enige in haar soort, erkend door ISEAL, lees hier meer.

 

Lees meer over: