Algemene voorwaarden en herroepingsrecht Woning op Maat Convertium B.V. omtrent installatie en leveringen via Duxxie

 

Bekijk hier de algemene voorwaarden van Woning op Maat Convertium B.V. omtrent installatie en leveringen via Duxxie

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de producten hebt ontvangen of, als u meerdere zendingen hebt gekregen, na de dag waarop u het laatste product hebt ontvangen.

Het herroepingsrecht oefent u uit door ons binnen deze termijn schriftelijk per post of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) binnen 14 dagen nadat u de overeenkomst heeft herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Terugzending

U dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet langer dan 14 dagen na de dag waarop u de overeenkomst heeft herroepen, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer €…

Wij zullen uw aankoopbedrag retourneren als wij de producten hebben teruggekregen of op het moment dat u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden.

 

Bijlage 1 Modelformulier voor herroeping

Indien u een overeenkomst wilt herroepen, kunt u een modelformulier downloaden. Dit formulier is opgesteld als model/voorbeeld en kan volledig naar behoefte worden aangepast.

Modelformulier voor herroeping bekijken