Resultaten tevredenheidsonderzoek 2022

Graag delen we met jullie de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd onder alle consulenten en beleidsmedewerkers  waar we mee samenwerken. Het is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau: Choice Insights & Strategy.

We zijn beloond met een gemiddeld performance cijfer van 7,2. Dit wil zeggen: de gemiddelde score op alle kwaliteitscriteria die uitgevraagd zijn bij het onderzoek. De deskundigheid van zowel onze adviseurs als contract- en relatiemanagers wordt beloond met een mooi cijfer. Hieronder een overzicht van de punten waarover consulenten en beleidsmedewerkers het meest tevreden zijn.

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten. We gaan in de komende periode aan de slag met de belangrijkste verbeterpunten die in het onderzoek naar voren zijn gekomen: statusupdates in het portaal, interne communicatie en de klachtafhandeling.

Graag blijven we hierover ook met jullie in gesprek. Mocht je willen meedenken over hoe we het beste ons portaal kunnen verbeteren, meld je dan nu aan voor ons testpanel.

Via de nieuwsbrief en jullie contactpersonen houden we jullie ook op de hoogte van de voortgang op deze verbeterpunten.

En tot slot:  Hartelijk dank aan iedereen die het onderzoek heeft ingevuld!