Welzorg is de nieuwe leverancier van Wmo hulpmiddelen in de regio Nijmegen

Wlezorg WMO leverancier Nijmegen

Vanaf 1 juni 2020 zijn wij de nieuwe leverancier van Wmo hulpmiddelen in de regio Nijmegen (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen).

Trots

Omdat het contract in de regio Nijmegen met de huidige leverancier afliep is er een Europees aanbestedingstraject gestart. ‘Wij zijn enorm trots dat het contract aan ons is gegund. We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan het optimaliseren van onze dienstverlening en een betere aansluiting op de behoefte in de markt. Dit heeft geresulteerd in het winnen van dit contract. We kijken uit naar een mooie samenwerking.’ aldus John Naborn, algemeen directeur Welzorg Nederland B.V.

Geleidelijke overgang dienstverlening

Op dit moment levert Medipoint alle Wmo hulpmiddelen in de regio Nijmegen. Welzorg zal vanaf 1 juni alle nieuwe aanvragen voor de verstrekking van hulpmiddelen oppakken. Wat betreft de service en het onderhoud aan reeds geleverde hulpmiddelen neemt Welzorg langzaam de dienstverlening over.

Communicatie over de wijziging

Binnenkort ontvangen de klanten die nu een Wmo hulpmiddel van Medipoint gebruiken, een brief van hun gemeente met informatie over deze wijziging. In de komende periode communiceren wij op onze website meer informatie over onze dienstverlening in de regio Nijmegen.

Lees meer over: ,