Welzorg blijft leverancier van Wmo hulpmiddelen in de regio IJmond

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen zijn verantwoordelijk voor het bieden van hulpmiddelen (scootmobielen, rolstoelen, tilliften etc.) in het kader van de Wmo. Sinds 1 oktober 2017 hebben de IJmond-gemeenten een contract met Welzorg voor levering en onderhoud van Wmo-hulpmiddelen. Dit contract loopt per 1 oktober 2021 af. Daarom hebben de IJmond-gemeenten de afgelopen maanden een nieuwe aanbesteding doorlopen. Met als gevolg dat Welzorg ook na 1 oktober 2021 leverancier blijft.

Het sinds 2017 opgebouwde partnerschap tussen de IJmond-gemeenten en Welzorg, waarbij dienstverlening voor inwoners met een hulpmiddel voorop staat, blijft dus behouden. De IJmond-gemeenten en Welzorg zullen de komende jaren blijven innoveren in hun dienstverlening om inwoners optimaal te ontzorgen. Daarbij hebben zij in het bijzonder oog voor inwoners met een complexe hulpvraag. Ook zal Welzorg, na een onderbreking als gevolg van de coronamaatregelen, weer voor inwoners beschikbaar zijn op weekmarkten met een mobiele servicebus. Inwoners met een hulpmiddel worden persoonlijk geïnformeerd zodra de mobiele servicepunten weer worden opgestart.

Voor inwoners met een hulpmiddel verandert er niets
Welzorg blijft op de voor hen vertrouwde manier bereikbaar. Ook de dienstverlening wordt voortgezet met de voor inwoners bekende gezichten.

Wil je meer informatie over onze dienstverlening in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen? Bezoek dan de pagina’s van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Lees meer over: , , ,