Regiobijeenkomsten voor ouders van mensen met ZEVMB

Regiobijeenkomsten voor ouders en verzorgers van mensen met ZEVMB

Dit najaar organiseert de Werkgroep Wij zien je Wel weer een aantal regiobijeenkomsten voor ouders en verzorgers van mensen met ZEVMB.

Regiobijeenkomsten voor ouders

Het doel van de regiobijeenkomsten is om de stem van de ouders te horen als een kritisch klankbord en spiegel voor het werk én om ouders te ondersteunen bij het verkrijgen van een gelijkwaardige stem in het zorgproces rond hun kind. Daarnaast is het natuurlijk een mooie gelegenheid om betrokkenen te ontmoeten.

In de flyer vindt u meer informatie over de regiobijeenkomsten. Het uitgebreide programma volgt binnenkort. TIP: Deel deze flyer met alle ouders en relevante professionals in uw eigen regio. Onderaan deze pagina treft u een button waarmee u zelf ook de flyer kunt downloaden.

Ook professionals van ZEVMB zijn welkom

De bijeenkomsten zijn ook voor een selectie van professionals. Dit keer zijn dat met name psychologen, psychiaters, ergotherapeuten, revalidatieartsen, coaches en andere (eerstelijns) professionals die de gezinnen ondersteunen. We nodigen heel nadrukkelijk ook professionals van gemeenten uit die betrokken zijn bij het aanvragen en verlenen van hulpmiddelen, woningaanpassing en vervoer.

Programma van de regiobijeenkomsten

Tanja van Roosmalen (https://www.lefverliesbegeleiding.nl) is rouw- en verliestherapeut en orthopedagoog. Ze deelt haar visie op ZEVMB als trigger voor een verliestrauma in het gezin en de reacties die dit bij ouders, broers en zussen teweeg kan brengen, zowel op de korte als op de lange termijn. Hierbij spelen zowel dóórleven als doorléven een rol. Bij deze bijeenkomst is Tanja van Roosmalen niet aanwezig maar spelen we de opname van haar verhaal af via film. Nadien gaan we met elkaar in gesprek over het thema.  

Deel twee van de bijeenkomst staat in het kader van het WzjW pilotproject Hulp- en vervoersmiddelen en woningaanpassing. WzjW werkt aan oplossingen voor de vele knelpunten die ouders hebben benoemd. Zij leggen deze stappen ter toetsing voor: wat is belangrijk voor ouders? Welke kansen en bedreigingen zien zij? Daarnaast leggen zij de handreiking voor die WzjW aan het maken zijn. Zij horen graag wat er nodig is om ouders echt goed verder te helpen.

Om je aan te melden, ga naar www.wijzienjewel.nl/bijeenkomsten
Of download hier de flyer

Lees meer over: ,