Welzorg en Louwman Group gaan van Aspirant direct naar Trede 2 op de PSO-ladder

Louwman Group, en daarmee dus ook Welzorg, heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerken met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee leveren we op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Trots op deze prestatie

Twee tredes hoger op de PSO-ladder is voor ons een prestatie die we heel graag delen. Eentje om trots op te zijn. We voelen ons verantwoordelijk voor huidige én toekomstige generaties. Als bedrijf leveren we een betekenisvolle bijdrage aan de wereld om ons heen. Dit doen we met elkaar en daarom is deze prestatie een mooie beloning voor iedereen binnen de organisatie. Uiteraard streven we er ernaar om deze ladder te blijven beklimmen.

John Naborn: “We vinden het belangrijk om mee te denken zodat onze cliënten mee kunnen doen in de maatschappij. Deze gedachte voeren wij ook intern door. Dit uit zich in een inclusieve organisatie waar ruimte is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze collega’s hebben vooral gehoord wat hun beperkingen zijn, Welzorg stimuleert hen te geloven wat hun mogelijkheden zijn.”

Samenwerken

Naast het faciliteren van passend werk en maatwerk ontwikkeltrajecten in de eigen organisatie, stimuleren we eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. We kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, 2 en 3. Welzorg is van Aspirant-status direct doorgegroeid naar Trede 2. Geen einddoel, de organisatie wil verder groeien.

 

Lees meer over: