Mogelijke vertraging reparaties

Een storing of defect aan uw hulpmiddel komt nooit op het juiste moment. We helpen je om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Door de toenemende drukte enerzijds en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en krapte op de arbeidsmarkt anderzijds, kunnen de reparatie doorlooptijden op dit moment helaas langer zijn dan u van ons gewend bent.

Uiteraard krijgt spoedeisende hulp prioriteit en kunnen we uw mobiliteit garanderen conform de afspraken die daarvoor gemaakt zijn met uw gemeente. Daarnaast doen wij onze uiterste best om u ook in niet spoed eisende situaties te voorzien van de best mogelijke service, onder de huidige omstandigheden. Echter  lopen hier de doorlooptijden helaas op.

Achtergrond Corona en oorlog effecten
De oplopende doorlooptijden zijn te wijten aan de extreem grote hoeveelheid reparatie aanvragen in combinatie met onvoldoende beschikbare capaciteit en lange levertijd van veel onderdelen.

Net zoals in vele andere branches, ondervindt ook de hulpmiddelen branche vertragingen door extreem lange levertijden van diverse onderdelen. Dit wordt veroorzaakt door gebrek aan grondstoffen en verstoring van de leverketen, waardoor toeleveranciers niet conform afspraken kunnen leveren. Natuurlijk zoeken we continue naar alternatieven en daar waar mogelijk hebben we buffervoorraden opgebouwd maar desondanks ondervinden we last van dit wereldwijde probleem.

Krapte arbeidsmarkt
Onder normale omstandigheden zetten wij bij een dergelijke verhoogde vraag veel flexkrachten in. Helaas is het momenteel niet of nauwelijks mogelijk gebleken om aan flexkrachten te komen. Dit wordt veroorzaakt door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.

Wij houden u hier op de hoogte over de ontwikkelingen.

Wat kan ik zelf doen?
Wellicht kan het probleem rondom de storing of defect aan uw hulpmiddel door uzelf of uw naasten opgelost worden met behulp van onze tips. Of misschien kunnen deze tips een eventuele volgende storing voorkomen. U vind alles hierover op de pagina service en onderhoud tips.

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om contact op te nemen met een lokale fietsenmaker, daar waar wij een samenwerking met hen hebben. Hier vindt u een overzicht van de fietsenmakers, waar u mogelijk een beroep op kunt doen.