Goed nieuws over eigen bijdrage WMO

Vanaf 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Dan betaalt de gebruiker van het hulpmiddel maximaal € 17,50 per periode van 4 weken.

Inkomen of vermogen telt niet meer mee

In 2019 wordt er niet meer naar inkomen of vermogen gekeken bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Het maximale bedrag bedraagt € 17,50 per 4 weken.

Partner + geen AOW-leeftijd = geen bijdrage

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Voor meer informatie en rekenhulp zie website CAK

Lees meer over: , , ,