Veilig vervoer rolstoelen

De regels en afspraken rondom het vervoer van rolstoelen in taxi zijn vastgelegd in de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittende (Code VVR).

In oktober 2017 is een nieuwe Code VVR geïntroduceerd waarin op een beknopte manier staat beschreven welke afspraken dit zijn.

Het uitgangspunt van de Code VVR is dat iedereen in de taxibus zo veilig mogelijk wordt vervoerd. De veiligste zitplaats is op een gewone stoel in de taxi. Daarom is het aan te raden om, indien mogelijk, over te stappen van rolstoel naar gewone stoel.

Als dit niet mogelijk is en de rolstoel als zitplaats wordt gebruikt is een belangrijke afspraak vastgelegd in de Code VVR: alle rolstoelen die gebruikt worden als zitplaats in de taxi moeten voldoen aan de crashtest norm (ISO 7176-19). Rolstoelen die hieraan voldoen zijn herkenbaar aan 4 stickers met een haaksymbool. Deze 4 stickers zitten op de plaats waar de bevestigingshaken van de taxi worden bevestigd.

De taxi chauffeur controleert op de aanwezigheid van de stickers en kan (moet) de klant weigeren als de rolstoel geen stickers heeft.

Het overgrote deel van de rolstoelen in Nederland voldoen aan de crashtest norm en zijn in het bezit van de stickers. Het kan zijn dat in de loop van de tijd door slijtage de stickers niet meer aanwezig zijn. Ook zijn niet alle stickers direct goed zichtbaar. Er zijn verschillende kleuren stickers.

Verlenging overgangsregeling

Om ervoor te zorgen dat alle klanten, die de rolstoel als zitplaats gebruiken tijdens taxivervoer, in het bezit zijn van een gecrashteste rolstoel is een overgangsregeling ingesteld. Deze overgangsregeling liep na verlening af op 1 juli 2020. Vanaf dat moment moeten alle rolstoelen die als zitplaats in de taxi worden gebruikt voldoen aan de ISO norm en herkenbaar met de 4 haaksymboolstickers.

Vanwege de coronacrisis is 1 juli 2020 niet haalbaar gebleken en werd de overgangstermijn van de Code VVR verlengd tot 1 januari 2021. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook deze verlenging niet haalbaar is. De termijn van de overgangsregeling is door het ‘Platform Code VVR’ gezamenlijk bepaald op 31 december 2021.

Op deze manier is er meer tijd om de klanten van de juiste rolstoel te voorzien. Klanten worden niet onnodig geweigerd of doorverwezen naar alternatief vervoer.

Let op: een rolstoel die gebruikt wordt als zitplaats in de taxi moet vanaf 1 juli 2020 voldoen aan de ISO norm

De komende periode gaat Welzorg gebruiken om u verder te informeren over veilig vervoer. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.