ISO 27001 en NEN 7510 certificaten voor informatiebeveiliging

Welzorg Auto op Maat, Welzorg Woning op Maat en Welzorg Particuliere Markt hebben de certificaten voor ISO 27001 en NEN 7510 ontvangen, waarmee wordt voldaan aan de geldende norm voor informatiebeveiliging. Deze certificaten zijn op 26 september 2022 officieel uitgereikt door Brand Compliance, nadat op 4 augustus de laatste audit ronde is afgenomen.

ISO 270001 en NEN 7510 certificering

Iso 27001 certificaat
Iso 7510 certificaat

Het ISO 27001 certificaat geeft aan dat het Information Security Management System (ISMS), een systeem om de informatiebeveiliging procesmatig te beheren, voldoet aan de normen voor informatiebeveiliging. Het NEN 7510 certificaat geeft daarnaast specifiek voor de zorg aan dat er veilig en verantwoord met gegevens van patiënten of cliënten worden omgegaan. Om deze certificering te verkrijgen, zijn er specifieke eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd ISMS opgesteld. Het periodiek uitvoeren van een risicoanalyse & risicobeoordeling is hier onderdeel van. Hiermee worden mogelijke organisatierisico’s rond informatiebeveiliging gesignaleerd en weggenomen door passende beveiligingsmaatregelen.

Bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van belangrijke informatie

Na de periode van het opzetten van het Information Security Management System (ISMS) is met het behalen van de certificaten ook de werking ervan in de praktijk aangetoond. Hierbij gaat het om meer dan het beschermen van persoonsgegevens, het gaat ook om het beschermen van alle informatie waarvan is vastgesteld dat deze een belangrijke waarde vertegenwoordigt voor Louwman Care. Het behalen van de certificaten bevestigt dat het ISMS helpt bij het beschermen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie.

Certificaat uitreiking

Meer weten over deze certificaten?

Wil je meer weten over de ISO 27001 en NEN 7510 certificaten en normen? Bezoek dan de volgende pagina’s: