WC verhoger

Het is belangrijk dat u zich kunt verplaatsen op de toiletgang. U moet naar de wc kunnen lopen, uw kleding aan- en uitrekken, kunnen zitten en opstaan. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar voor sommige mensen een grote uitdaging. Dit kan komen door uiteenlopende lichamelijke veranderingen. Ouder worden, fysieke aandoeningen of balansproblemen. Bijvoorbeeld wanneer uw benen kracht verliezen, of mensen die kampen met artrose en (gedeeltelijke) verlamming.

Om ouderen, zieken of minder valide goed te helpen bij de toiletgang heeft Welzorg op Maat diverse hulpmiddelen om het toilet aan te passen, zoals bijvoorbeeld de wc verhoger.