Corona update voor de VNG en gemeenten

De eerste twee weken van de corona crisis liggen achter ons. Het virus zorgt voor buitengewone omstandigheden en vraagt ook van ons als hulpmiddelenbranche om aanpassingen in onze organisaties, om de hulpmiddelenzorg zoveel mogelijk ongestoord door te laten gaan. Wij willen u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen die wij zien, en we vragen u om uw hulp, om de activiteiten zo goed mogelijk door te laten lopen.

De hulpmiddelenbranche behoort tot de cruciale beroepsgroepen en vervult een vitale rol in de zorgketen. Hulpmiddelen dragen bij aan de mobiliteit en zelfredzaamheid van mensen en hulpmiddelen zijn sterk ondersteunend aan de zorg. De fabrikanten, importeurs en revalidatie dealerorganisaties doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de hulpmiddelenzorg ook in deze bijzondere periode beschikbaar blijft.

De afgelopen weken zien wij dat aanvragen voor hulpmiddelen bijna in het hele land op niveau doorlopen. Dat is cruciaal, omdat daarmee onder andere de doorstroming van patiënten uit het ziekenhuis en het revalidatiecentrum naar huis zonder hinder door kan gaan. Of, dat cliënten met een mobiliteitsondersteuning of huisaanpassing, zoals bijvoorbeeld een traplift, zeker nu in deze hectische tijd, veilig zelfstandig kunnen blijven wonen en niet opgenomen moeten worden.

De hulpmiddelen leveranciers van Firevaned hebben hun operaties op orde en zijn in staat om de aanvragen met de gewenste kwaliteit en op veilige en verantwoorde wijze uit te leveren. Dat gaat steeds in goed overleg met cliënten, met inachtneming van hygiëne maatregelen. Nagenoeg alle ontvangen aanvragen zijn volgens de normale planning verwerkt.

In de servicedienst zien wij een lichte terugval van het aantal aanvragen. Dat heeft te maken met de geringere mobiliteit van onze cliënten op dit moment. Wij voeren de reparaties uit, zoals u van ons gewend bent. De spoed en calamiteiten dienst is 24/7 beschikbaar. De servicediensten zijn gesplitst in groepen, zodat er altijd teams beschikbaar blijven voor de vitale dienstverlening.

Wij begrijpen, dat de intake bij u nu anders verloopt en dat voor de vraagverheldering geen keukentafel gesprek plaatsvindt. De Firevaned revalidatiedealers zijn zonder uitzondering in staat om een beperktere opdrachtformulering met behulp van een goede uitvraag om te zetten in een adequaat hulpmiddel. Wij vragen gemeenten om de aanvragen van hulpmiddelen en woningaanpassingen gewoon door te laten gaan. U helpt hiermee de zorg, cliënten en onze organisaties om deze tijd zo goed mogelijk door te komen.

Op de websites van onze leden vindt u meer informatie over de maatregelen die zij getroffen hebben om de werkzaamheden op een verantwoorde manier uit te blijven voeren. Bij vragen van gemeenten staan de medewerkers van de revalidatie dealerbedrijven en de trapliften onderneming u graag te woord. De leden zijn zowel telefonisch als per mail goed bereikbaar.

Met vriendelijke groet,
Firevaned, fabrikanten en leveranciers van revalidatiehulpmiddelen

Lees meer over: