Welzorg en Vegro versterken elkaar

Welzorg geeft u advies en tips voor uw hulpmiddel. Denk aan een rolstoel, scootmobiel of een ander hulpmiddel

Welzorg en Vegro, eveneens leverancier van hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen, gaan elkaar versterken.

Vanaf 1 januari 2018 heeft Welzorg ervoor gekozen om zich te focussen op de levering van aangepaste hulpmiddelen via gemeenten, zorginstellingen en zorgverzekeraars. Ook autoaanpassingen en woningaanpassingen blijven een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Welzorg.

Vegro en Welzorg hebben een gezamenlijke kijk op de hulpmiddelenbranche. Het partnerschap tussen Vegro en Welzorg is aangegaan vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de levering van hulpmiddelen in de thuiszorg te professionaliseren. Vegro en Welzorg hebben daarnaast de ambitie de dienstverlening in de hulpmiddelenbranche te verbeteren. Ze slaan hiervoor de handen ineen en hebben de doelstelling de markt toegankelijker te maken.

Voor de tijdelijke uitleen hulpmiddelen en de winkels zijn Welzorg en Vegro een partnerschap aangegaan. Welzorg draagt een groot deel van deze activiteiten over aan Vegro. U kunt niet meer tijdelijk een hulpmiddel lenen bij Welzorg. We verwijzen u voor het tijdelijk lenen van hulpmiddelen naar de winkels vanĀ Vegro.

Lees meer over: