Welzorg nieuwe hulpmiddelenleverancier gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk

2okt, 2017

Gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk hebben na een aanbesteding Welzorg als nieuwe leverancier voor Wmo-hulpmiddelen gekozen. Vanaf 1 oktober 2017 gaat Welzorg in deze gemeenten de service, onderhoud en reparaties van Wmo-hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel, verzorgen.

Kick-off contract
In het aanbestedingstraject is het onderdeel ‘samenwerking’ een belangrijke factor geweest voor de gunning aan Welzorg. Hierbij is gelet op een goede samenwerking met zowel de gemeenten als de andere organisaties  die betrokken zijn bij de klant. Tijdens de kick-off van het contract, die op 28 september plaatsvond, is daarom nader met elkaar kennisgemaakt. Niet alleen de medewerkers van de gemeente, maar ook medewerkers van o.a. thuiszorgorganisaties en revalidatiecentra zijn op de hoogte gebracht van de dienstverlening die Welzorg vanaf 1 oktober gaat leveren. Tijdens rondetafelgesprekken werd met elkaar gesproken over onderwerpen als ‘langer zelfstandig en veilig wonen’ en ‘maatwerk voor flexibel en aangepast vervoer’. Ter afsluiting van de kick-off heeft Welzorg een gratis dagje Zonnebloemauto, gratis woonscans en een korting voor onze webwinkel verloot. Deze prijzen zijn door de gemeenten en organisaties uit te delen aan hun cliënten ter bevordering van de participatie en zelfredzaamheid.

Contact met de klant
Wat zowel de gemeenten als Welzorg belangrijk vinden is het persoonlijk contact met de klant en ‘dichtbij zijn’. Er zijn daarom in oktober 3 informatiebijeenkomsten gepland, zodat de klant met Welzorg kennis kan maken. Daarnaast gaat Welzorg ook structureel adviesspreekuren organiseren op verschillende locaties in de gemeenten. Hier kan de klant naartoe met vragen over hulpmiddelen of bijvoorbeeld voor een passing waarbij de ergotherapeut aansluit. Daarnaast komen er verschillende servicepunten in de gemeenten, waar onze monteur kleine reparaties aan het hulpmiddel van de klant kan verrichten.

Ons aanbod

Meer producten