Privacy

Welzorg vindt het van groot belang dat uw privacy wordt gewaarborgd en dat er alleen op een zorgvuldige manier gebruik wordt gemaakt van de gegevens die u Welzorg toevertrouwt. Om dat te garanderen, heeft Welzorg haar privacybeleid vastgelegd in een Privacyverklaring: WELZORG-PRIVACY-VERKLARING

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt het privacy beleid van Welzorg deze kunt u hier downloaden: WELZORG-PRIVACY-POLICY